Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η Ι.Κ.Ε εταιρεία με την επωνυμία «Tourmie Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Αρχανών αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 801967939 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Στυλιανό Χρηστάκη, με Α.Φ.Μ. 132345233 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου παρέχει την εφαρμογή Tourmie και οποιεσδήποτε συναφείς εφαρμογές, ιστότοπους, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους, οι οποίοι έχουν νομική ισχύ για κάθε χρήστη αυτών. Για τον λόγο αυτό, καλείστε να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίας μόνο εάν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους:

Με την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής Tourmie και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας μας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους παρόντες όρους, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα βρείτε εδώ. Εάν διαφωνείτε, παρακαλούμε να μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας ή/και να τη διαγράψετε άμεσα από τη συσκευή σας και να μην τη χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο. Περαιτέρω, αποδέχεστε συμπληρωματικούς όρους για την ολοκλήρωση συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών μας (π.χ. αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της πλατφόρμας Stripe που διατίθενται εδώ https://stripe.com/gb/privacy). Οι συμπληρωματικοί όροι σας γνωστοποιούνται, ώστε να τους αποδεχθείτε ρητά και αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των παρόντων Όρων χρήσης. Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα μας και στην εφαρμογή. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Η εφαρμογή Tourmie ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται για προσωπική χρήση από εσάς και όχι για εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, διάθεση, αντιγραφή, παρακολούθηση, λήψη ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη τυχόν ανταγωνιστική δραστηριότητα. Ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στην αφενός συμβαλλόμενη ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από εμάς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Tourmie. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μας και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία στο Λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

 • Ορισμοί – Περιγραφή της Υπηρεσίας μας
 • Ορισμοί

Hosts: Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμονής ή ιδιώτες που διατηρούν ξενοδοχειακή επιχείρηση ή τουριστικό κατάλυμα/ διαμέρισμα που διατίθεται προς ενοικίαση για τουριστικούς σκοπούς. 

Service providers: Oι επιχειρήσεις παροχής κάθε είδους υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής.

Visitors: Επισκέπτες, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής επιδιώκουν και κάνουν κράτηση για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών.

1.2 Η Tourmie είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή online θυρωρού, όπου οι οικοδεσπότες/hosts μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να οργανώσουν και να διαχειριστούν όλες τις εξωτερικές συνεργασίες τους με τους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών/ service providers, καθώς και να προσφέρουν αξιόπιστες και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες/visitors τους. Μέσω της εφαρμογής σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δείτε ως visitors ποιες επιχειρήσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι συνδεδεμένες και συνεργάζονται με το κατάλυμα/ host, στο οποίο διαμένετε και να ανακαλύψετε, να αναζητήσετε, να συγκρίνετε, να κάνετε κράτηση, να αγοράσετε και να πληρώσετε προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων. 

1.3 Η Tourmie παρέχει μόνο την υπηρεσία της διαμεσολάβησης, δηλαδή ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζουσα ανάμεσα σε εσάς και τον Service Provider και δεν πωλεί, ενοικιάζει ή προσφέρει οποιοδήποτε προϊόν ή άλλη υπηρεσία. Έτσι, με την επιλογή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που προσφέρεται από κάποια επιχείρηση/Service Provider που συνεργάζεται με τον Host σας συνάπτετε μία νομικά δεσμευτική σύμβαση με την επιχείρηση αυτή, η οποία δεσμεύεται να παρέχει την υπηρεσία που αγοράζετε με τους όρους και την τελική τιμή που εμφανίζεται στην εφαρμογή. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της συμφωνηθείσας υπηρεσίας ή μη εκτέλεσης αυτής από τον Service Provider.  

1.4 Το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιεύουμε στην εφαρμογή μας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και ως προς τα στοιχεία των hosts και visitors (συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών, της διαθεσιμότητας αυτών και των τιμών) βασίζεται σε πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι να παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία σε εμάς, ιδίως αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους, ώστε να εμφανίζονται επικαιροποιημένα ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή. Όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις των πληροφοριών θα γίνονται αποκλειστικά από τους χρήστες και με δική τους ευθύνη χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της εφαρμογής Tourmie και οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο από εμάς τρόπο κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με εμάς. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην Tourmie.  

1.5 Αν και διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε ή και να αποκλείουμε οποιαδήποτε πληροφορία δίνει ένας χρήστης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή παραβιάζει τους όρους χρήσης της εφαρμογής μας, δεν είμαστε σε θέση να  επαληθεύσουμε, ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές. Για τον λόγο αυτό δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων και τυπογραφικών λαθών), τυχόν διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. 

 • Δημιουργία λογαριασμού – Αποδοχή όρων εγγραφής

2.1 Μόνο με τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Tourmie. Με την εγγραφή σας πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής με όλα τα απαιτούμενα πεδία που ζητούνται. Περαιτέρω, προσωπικά στοιχεία μπορεί να ζητηθούν κατά την επιλογή, κράτηση και πληρωμή συγκεκριμένης υπηρεσίας (για παράδειγμα, σε περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτου ζητούνται στοιχεία του διπλώματος οδήγησης). 

2.2 Η εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εάν διαπιστωθεί η χρήση της εφαρμογής από ανήλικο άτομο, θα διαγράψουμε αμέσως τον λογαριασμό και τα δεδομένα του. Σε κάθε περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση της εφαρμογής μας από ανήλικο. 

2.3 Με τη δημιουργία λογαριασμού συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες στη φόρμα εγγραφής και μεριμνάτε να τις ενημερώνετε όταν απαιτείται. Δεν είμαστε σε θέση να  επαληθεύσουμε, ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές.  Όμως, ως Tourmie διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε ή και να αποκλείουμε οποιαδήποτε πληροφορία δίνει ένας χρήστης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή παραβιάζει τους όρους χρήσης της εφαρμογής μας. Ενδέχεται ακόμα και να αρνηθούμε την εγγραφή σας ή να τερματίσουμε τη συνεργασία μας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας και χωρίς να διατηρείτε δικαίωμα αποζημίωσης από την άρνηση, τον αποκλεισμό ή την ακύρωση της εγγραφής σας.  

2.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στην Tourmie και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, παρέχεται από την εφαρμογή μας η δυνατότητα ανάκτησης αυτού με τη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους hosts και κατόπιν επικοινωνίας με την αφενός συμβαλλόμενη. 

Με το παρόν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας, ακόμα και αν γίνονται από τρίτα πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από εσάς λόγω αποτυχίας σας να διαφυλάξετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (υλική ή ηθικής) που προκύπτει από την παράλειψη συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις σας αυτές, ενώ ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της εφαρμογής, εάν δεν διατηρήσετε ασφαλή τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

2.5 Με το παρόν δεσμεύεστε ότι θα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σεβόμενοι την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους χρήσης της εφαρμογής και της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί απέχοντας από τη χρήση της για εμπορικό σκοπό, για παράνομο σκοπό, με πρόθεση βλάβης, διακοπής ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδισης της λειτουργίας της εφαρμογής μεταφέροντας επιβλαβή ή κακόβουλα προγράμματα, ιούς κλπ. Απαγορεύεται να επιδιώκετε με οποιοδήποτε τρόπο να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διαπεράσετε μέτρα ασφαλείας και υποχρεούστε να μην παρέχετε δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές ή άλλες πληροφορίες.

2.6 Η αφενός συμβαλλόμενη δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή Tourmie θα είναι συμβατή ή διαλειτουργική με την κινητή συσκευή σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, λογισμικό ή εξοπλισμό εγκατεστημένο ή που χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την κινητή συσκευή σας ή με τον υπολογιστή σας. Η Tourmie απαιτεί και χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεφώνου, πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μέσω κινητού τηλεφώνου, δεδομένων και μηνυμάτων κειμένου και είστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις.

 1. Κράτηση visitor/ επισκέπτη – Πληρωμή 

3.1 Όταν επιλέγετε να κάνετε κράτηση και να αγοράσετε συγκεκριμένη υπηρεσία από συγκεκριμένο Service Provider/ πάροχο υπηρεσιών συνοδευτικών της διαμονής μέσω της εφαρμογής Tourmie, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση της κράτησης, η οποία θα αναφέρει τις ημερομηνίες της κράτησης, τον αριθμό των ημερών που αφορά, τον τύπο της υπηρεσίας που δεσμεύετε, τα στοιχεία σας, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ή και επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής (όπως τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης κλπ.), καθώς και τυχόν ερωτήματα. Η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών, των ημερομηνιών και λοιπών στοιχείων της κράτησης. 

3.2 Εφόσον προχωρήσετε σε συγκεκριμένη κράτηση μέσω της εφαρμογής μας συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε όλες τις υπηρεσίες που αγοράζετε και βάσει των επιλογών σας μπορεί να χρεωθεί ο λογαριασμός της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας ή υπηρεσίας πληρωμών (π.χ. PayPal), που θα εισάγετε, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και τυχόν τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Δεσμεύεστε ότι θα εισάγετε τα ορθά στοιχεία και με δική σας ευθύνη δηλώνετε ότι είστε νόμιμος κάτοχος, δικαιούχος και χρήστης του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνετε, εγγυώμενος ότι η πληρωμή και μεταφορά χρημάτων σε αυτόν είναι εφικτή και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των υπηρεσιών που αγοράζετε και υποχρεούστε να παρέχετε ένα σε ισχύ λογαριασμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή υπηρεσιών πληρωμών για πληρωμή των χρεώσεων που αντιστοιχούν κάθε φορά στις Υπηρεσίες που επιλέγετε.   

3.3 Εκτελών την πληρωμή: Την εκτέλεση της πληρωμής της κράτησης αναλαμβάνει η πλατφόρμα Stripe, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα της, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και τους αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον πελάτη, τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή της υπηρεσίας που έχει επιλεγεί χρεώνονται στην κάρτα του επισκέπτη/ visitor, τα στοιχεία της οποίας εισάγετε στη σελίδα της stripe, όπου μεταβαίνετε αυτόματα κατά την πρόοδο της κράτησης μέσω της Tourmie. Η διαδικασία των πληρωμών ή αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού της Stripe θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου της stripe και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων Όρων. 

3.4 Μόνο η πλατφόρμα Stripe αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας του επισκέπτη/visitor, στα οποία δεν έχουν καμία πρόσβαση ούτε η αφενός συμβαλλόμενη, ούτε οι hosts, ούτε οι service providers και ούτε μπορούν να  τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας από αυτούς. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από την Stripe. Εμείς θα επεξεργαζόμαστε τις σχετικές λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και μόνο για τον σκοπό της επιβεβαίωσης της κράτησης και της εκτέλεσης της υπηρεσίας που επιλέχθηκε.

3.5 Η κράτηση χρεώνεται βάσει της προσφερόμενης μέσω της εφαρμογής τελικής τιμής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται φόροι, ΦΠΑ και πάσης φύσεως εθνικοί, δημοτικοί φόροι και τέλη. Όλα τα ποσά, η τιμή ανά υπηρεσία, καθώς και τα ποσοστά προμήθειας εμπλεκόμενων μερών υπολογίζονται σε ευρώ. Ο service provider δεν θα επιβαρύνει τον visitor με επιπλέον χρέωση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που αγοράζει, πλην τυχόν περιπτώσεων επιλογής από τον visitor επιπλέον παρελκόμενων ή πρόσθετων στην κύρια υπηρεσία υπηρεσιών (π.χ. χρεώσεις παράτασης ώρας αναχώρησης/ πρόωρης άφιξης, έξτρα υπηρεσία για επιπλέον άτομο, πρωινά) που προσφέρονται από τον Service Provider με τυχόν έξτρα χρέωση, η οποία απεικονίζεται στην τελική τιμή που αποδέχεται ο visitor με την ολοκλήρωση της κράτησης.

3.6 Το συνολικό ποσό της κράτησης είναι ίσο με το πολλαπλάσιο της τιμής που προσφέρεται ανά μονάδα προσφερόμενης υπηρεσίας ή ανά ημέρα της προσφερόμενης υπηρεσίας ανάλογα με τη φύση αυτής και του αριθμού των μονάδων και του αριθμού των ημερών της κράτησης της υπηρεσίας που επιλέγει ο visitor, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεων φόρων, τελών, εισφορών, καθώς και του ΦΠΑ. Η τελική τιμή γίνεται αποδεκτή από τον visitor με την ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της εφαρμογής Tourmie για την υπηρεσία που επιλέγει και για τον χρόνο που επιλέγει. Η τελική τιμή μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν παρελκόμενες ή πρόσθετες στην κύρια υπηρεσία υπηρεσίες (π.χ. χρεώσεις παράτασης ώρας αναχώρησης/ πρόωρης άφιξης, έξτρα υπηρεσία για επιπλέον άτομο, πρωινά) που προσφέρονται από τον Service Provider και γίνονται αποδεκτές από τον visitor για κάθε μεμονωμένη κράτηση με τυχόν έξτρα χρέωση. 

3.7 Με τη δημιουργία λογαριασμού στην Tourmie οι Hosts, οι Service Providers και οι Visitors αποδέχονται τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο εκτέλεσης της συναλλαγής, καθώς και την πολιτική ακυρώσεων που αναγράφεται παρακάτω. Η προμήθεια της Tourmie υπολογίζεται βάσει της επιβεβαιωμένης κράτησης, όπως έγινε από τον Visitor και εστάλη στον Service Provider μέσω της εφαρμογής μας.

 1. Νομική σχέση visitor με Service Provider – Παράπονα – Αδυναμία παροχής υπηρεσίας 

4.1 Η επιβεβαίωση της κράτησης σηματοδοτεί την απευθείας δημιουργία νομικής σχέσης μεταξύ του visitor και του service provider, ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει την κράτηση σε πλήρη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή Tourmie ως προς την περιγραφόμενη υπηρεσία, την ποιότητα και την τιμή αυτής κατά τον χρόνο για τον οποίο έγινε η κράτηση. Επιπλέον, ο service provider υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία, όπως υποσχέθηκε προς τον visitor, σε περίπτωση ερωτήματος ή επιπλέον επιθυμίας που γνωστοποιήθηκε από τον visitor και έγινε αποδεκτή από τον service provider.

4.2 Τυχόν παράπονα, απαιτήσεις ή ειδικά αιτήματα από τους visitors σε σχέση με τον service provider αντιμετωπίζονται από τον service provider. Η Tourmie δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση να απαντάει σε παράπονα, απαιτήσεις και αποποιείται κάθε ευθύνης που αφορά στην προσφερόμενη υπηρεσία από τον πελάτη. Ωστόσο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια η αφενός συμβαλλόμενη μέσω της εφαρμογής Tourmie μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προς visitors ή να παράσχει εναλλακτικές υπηρεσίες ανάλογου ή και υψηλότερου επιπέδου σε περίπτωση υπερκράτησης ή άλλων παραπόνων. Αν και η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την παροχή της υποσχεθείσας και κρατηθείσας υπηρεσίας προς τον visitor κατά τον χρόνο και με τον τρόπο και την ποιότητα που προσφέρθηκε, η Tourmie έχει το δικαίωμα να προσφέρει συνδρομή με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει απαραίτητο προς έναν visitor για την καλύτερη επικοινωνία του με τον service provider.

4.3 Σε περίπτωση ύπαρξης έγκυρης αξίωσης από έναν πελάτη για την επιστροφή κάποιου χρηματικού ποσού, η Tourmie μπορεί να γνωστοποιήσει στον service provider την ύπαρξη της αξίωσης και τυχόν λεπτομέρειες που της γνωστοποιήθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλεκόμαστε στη διαφορά μεταξύ service provider και πελάτη και ουδεμία ευθύνη δεν φέρουμε για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των ως άνω μερών.

4.4 Ο Service Provider δεν επιτρέπεται να ακυρώνει καμία κράτηση που γίνεται μέσω της εφαρμογής Tourmie. Σε περιπτώσεις που κατόπιν καταγγελίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαπιστωθεί απάτη με τη χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας ή οποιοδήποτε άλλο κώλυμα, η αφενός συμβαλλόμενη δικαιούται να ακυρώσει τη σχετική κράτηση, να παρακρατά ή και να ακυρώνει τη μεταφορά σχετικού ποσού προς τον Service Provider και συνεπώς και προς τον Host, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους. 

4.5 Σε περίπτωση μη παροχής ή και μη εκτέλεσης της κρατηθείσας υπηρεσίας από τον Service Provider, o Service Provider δεν λαμβάνει την συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρούμενου του ποσοστού 3% που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγών της πλατφόρμας Stripe). 

 1. Πολιτική ακυρώσεων

5.1 Στην Tourmie οι visitors/ επισκέπτες μπορούν να ελέγχουν τις πολιτικές ακύρωσης που προσφέρονται από τους Service Providers ανά υπηρεσία πριν κάνουν την κράτησή τους για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ακύρωσης (απλή – ευέλικτη – μέτρια – αυστηρή) ποσοστό 3% επί της τελικής τιμής που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τέλος συναλλαγής της υπηρεσίας Stripe) χρεώνεται κανονικά πάντοτε.

5.2 Απλή κράτηση – ακύρωση 24 ώρες πριν: Σε περίπτωση ακύρωσης απλής κράτησης από visitor μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης, το συνολικό ποσό χρέωσης της κράτησης επιστρέφεται στον επισκέπτη/visitor, αφαιρουμένου ποσοστού 3% που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης αφού παρέλθει αυτό το διάστημα, η παρεχόμενη υπηρεσία χρεώνεται κανονικά.  

5.3 Ευέλικτες κρατήσεις: Στις ευέλικτες κρατήσεις, η ακύρωση της κράτησης από πελάτη που γίνεται έως και μία εβδομάδα, δηλαδή 7 πλήρεις ημέρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης συνεπάγεται τη συνολική επιστροφή των χρημάτων που έχουν δεσμευτεί στον επισκέπτη/visitor, αφαιρουμένου ποσοστού 3% που αναλογεί στην προμήθεια της προσφερόμενης από εμάς υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ευέλικτης κράτησης εντός των τελευταίων 7 ημερών πριν τη χρήση της υπηρεσίας, στον visitor επιστρέφεται ποσοστό 75% του συνολικού ποσού της κράτησης. 

5.4 Μέτρια κράτηση: Η ακύρωση μίας μέτριας κράτησης από επισκέπτη/ visitor που γίνεται έως και 14 πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία χρήσης της υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται στο επιβεβαιωτικό email της κράτησης συνεπάγεται τη συνολική επιστροφή των χρημάτων που έχουν χρεωθεί στον επισκέπτη/visitor, πλην ποσοστού 3% της τελικής τιμής χρέωσης της υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια της Tourmie. Σε περίπτωση μεταγενέστερης ακύρωσης, ο επισκέπτης/ visitor λαμβάνει επιστροφή του 50% του συνολικού ποσού της κράτησης.

5.5 Αυστηρή κράτηση: Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης που έχει οριστεί ως αυστηρή που πραγματοποιείται από visitor/ επισκέπτη 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο της χρήσης της υπηρεσίας , επιστρέφεται όλο το ποσό της κράτησης, πλην ποσοστού 3% της τελικής τιμής χρέωσης της υπηρεσίας που αφορά στην προμήθεια της Tourmie. Εάν ο visitor/ επισκέπτης αποφασίσει να ακυρώσει σε μεταγενέστερο χρόνο, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

 1. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

6.1 Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, δηλαδή όταν συντρέχουν συνθήκες που παρίσταται εμπόδιο εκτός της σφαίρας ελέγχου του θιγόμενου μέρους/ συμβαλλομένου – ανυπαίτιο γεγονός που δεν ήταν λογικά δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της παρούσας και που οι συνέπειές του δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν από το θιγόμενο μέρος με μέσα άκρας επιμέλειας, ώστε η εκπλήρωση των όρων της παρούσας να καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής έως και αδύνατη, οι visitor μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή τους. Οι Service Providers δεν θα εισπράττουν από τους visitors ή και θα επιστρέφουν σε αυτούς το ποσό της κράτησης που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ή το μέρος του ποσού που αντιστοιχεί σε τμήμα της κρατηθείσας υπηρεσίας που δεν μπόρεσε να προσφερθεί. Την ίδια ως άνω υποχρέωση περί επιστροφής και μη χρέωσης της κρατηθείσας υπηρεσίας που δεν μπόρεσε να παρασχεθεί φέρει ο Service Provider σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της κράτησης εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας, ενώ δεν θα επιβάλλει στους visitors επιπλέον έξοδα, αμοιβές, χρεώσεις κλπ. για μη εμφάνιση, κράτηση ή ακύρωση. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται σε μετρητά ή και σε άλλο αντάλλαγμα ή και με τυχόν μεταφορά της κράτησης των ίδιων υπηρεσιών για διαφορετική ημερομηνία, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης και επιστροφής των χρημάτων δεν οφείλεται η συμφωνηθείσα προμήθεια προς τον Host, αλλά παρακρατείται ποσοστό 3% επί της τελικής τιμής της κράτησης, που αντιστοιχεί στην προμήθεια για την χρήση της υπηρεσίας της Tourmie (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας για τη συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας Stripe). Κάθε Service Provider οφείλει να ενημερώσει την αφενός συμβαλλόμενη για τη μη εμφάνιση, αλλαγή ή ακύρωση κράτησης εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας. 

6.2 Στα γεγονότα ανωτέρας βίας περιλαμβάνονται θεομηνίες, ηφαιστειακές εκρήξεις, φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, εχθροπραξίες τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών διαστάσεων, εμφύλιοι πόλεμοι, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εισβολής, στρατιωτικές ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, διακοπή ή αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων, κρατικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί.

6.3 Στις περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας η ανωτέρω προβλεπόμενη πολιτική υπερισχύει της γενικής πολιτικής ακύρωσης κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση για την απόδειξη ότι συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της κράτησης ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά από τον Visitor προς απόδειξη των εξαιρετικών συνθηκών από τον Service Provider.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εφαρμογή και στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπει τη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών μας από εσάς και την οποία αποδέχεστε ρητά με την εγγραφή σας. Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής Tourmie (Hosts, Service Providers, Visitors) υποχρεούνται να διαβάζουν με προσοχή την Πολιτική αυτή για να ενημερωθούν για τις πρακτικές μας και για τις λεπτομέρειες αναφορικά με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες μας.

 1. Τρόπος εμφάνισης  – Σχόλια visitors

8.1 Η αφενός συμβαλλόμενη επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των εργαλείων της, των δυνατοτήτων της εφαρμογής, τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης που είναι ορατά σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη της εφαρμογής, καθώς και τη σειρά εμφάνισης των Service Providers στους visitors ανά host με βάση την ελεύθερη κρίση της. Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν αλλαγή της κατάταξής τους, ούτε να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση αναφορικά με αυτή.

8.2 Η αφενός συμβαλλόμενη επιλέγει ποιες πληροφορίες και ποια στοιχεία θα είναι ορατά στον λογαριασμό έκαστης συνεργαζόμενης με αυτήν επιχείρησης και ανάλογα με το εάν ο λογαριασμός είναι ορατός σε Host, Service Provider ή σε Visitor με μόνο κριτήριο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εφαρμογής Tourmie. 

8.3 Οι Visitors έχουν τη δυνατότητα και παροτρύνονται από την εφαρμογή Tourmie να σχολιάζουν τους Service Providers και να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, καθώς και την προσφερόμενη από την εφαρμογή υπηρεσία. Τα σχόλια προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την αφενός συμβαλλόμενη, η οποία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά. Η αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να αναρτά, να δημοσιεύει περαιτέρω, να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί με όποιο τρόπο επιλέγει τα σχόλια αυτά και τη βαθμολογία των visitors στην ηλεκτρονική σελίδα της, στην εφαρμογή Tourmie, αλλά και σε άλλες σελίδες που εμφανίζεται, όπως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί σχετικό δημόσιο προφίλ.  

8.4 Οι Visitors οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στα σχόλια και τις αξιολογήσεις τους. Τα σχόλια σας μπορούν να ανέβουν στην εφαρμογή Tourmie, σε ιστοσελίδα της, σε σελίδα/προφίλ της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ενημέρωση άλλων χρηστών των υπηρεσιών μας, καθώς και να χρησιμοποιηθούν και να διατεθούν εν συνόλω ή εν μέρει από εμάς σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, σε εφαρμογές ή άλλα κανάλια που χρησιμοποιούνται από εμάς κατά την κρίση μας και για τον σκοπό της εμπορίας, διαφήμισης, προώθηση, βελτίωση των υπηρεσιών μας.

8.5 Στη διακριτική ευχέρεια της αφενός συμβαλλόμενης είναι να εξετάζει, να απορρίπτει ή και να αφαιρεί/ διαγράφει σχόλια που περιέχουν προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις αναφορικά με τα σχόλια των visitors και αποποιείται κάθε ευθύνης απορρέουσας από το περιεχόμενο και τις συνέπειες αυτών. Η αξιολόγηση και τα σχόλια των visitors δεν περιλαμβάνουν περαιτέρω προσφορές εμπορικού χαρακτήρα ή άλλα κίνητρα. Σε καμία περίπτωση η αφενός συμβαλλόμενη δεν φέρει καμία υποχρέωσης αποζημίωσης προς οποιοδήποτε χρήστη της εφαρμογής για τυχόν προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία από σχόλια χρηστών αυτής.

 1. Φορολογικές υποχρεώσεις – Άδεια λειτουργίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

9.1 Όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις (hosts, service providers) δηλώνουν ότι λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες, πιστοποιητικά, εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία και παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να συμβληθούν με την αφενός συμβαλλόμενη και να της παρέχουν τα δικαιώματα και τις εξουσίες που αναφέρονται στην παρούσα. Όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις (hosts, service providers) δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες της εθνικής νομοθεσίας, στην οποία υπάγονται.

9.2 Οι Service Providers φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών προς τον visitor.

 1. Συμβατότητα εφαρμογής με συσκευές

10.1 Η αφενός συμβαλλόμενη δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή Tourmie θα είναι συμβατή ή διαλειτουργική με την κινητή συσκευή σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, λογισμικό ή εξοπλισμό εγκατεστημένο ή που χρησιμοποιείται σε σύνδεση με την κινητή συσκευή σας ή με τον υπολογιστή σας. Η αφενός συμβαλλόμενη δεν υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές ή νέες εκδόσεις της παρεχόμενης εφαρμογής. Σε περίπτωση κυκλοφορίας αναβαθμισμένων εκδόσεων, η Tourmie μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Με την παρούσα συναινείτε σε τυχόν αυτόματη αναβάθμιση, καθώς και στη λήψη ενημερώσεων σχετικά με νέες λειτουργίες, δυνατότητες, υπηρεσίες και αλλαγές στην εφαρμογή, στον τρόπο πληρωμής, τιμολόγησης κλπ.

10.2 Η Tourmie απαιτεί και χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεφώνου, πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μέσω κινητού τηλεφώνου, δεδομένων και μηνυμάτων κειμένου και είστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις.

 1. Διάρκεια – Ευθύνη αποζημίωσης – Λύση

11.1 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα με την εγγραφή σας και συμφωνείται αορίστου διάρκειας.

11.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δια της παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης πάσης φύσεως ζημίας που προκαλείται σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας.

11.3 Τυχόν αξιώσεις και πάσης φύσεως απαιτήσεις των visitors διεκπεραιώνονται και ικανοποιούνται αποκλειστικά από τους Service Providers όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενη υπηρεσία, τυχόν ανακριβείς ή παραπλανητικές  πληροφορίες, τυχόν εσφαλμένες κρατήσεις ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης υπηρεσίας, καθώς και για πάσης φύσεως πράξη ή παράλειψη εκ μέρους τους.

11.4 H αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου της διαγράφοντας τον λογαριασμό του αφετέρου συμβαλλομένου άμεσα χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς αυτόν γνωστοποιώντας με σχετικό mail τον λόγο για τη συγκεκριμένη απόφαση βάσει συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λύση της σύμβασης και τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών. H αφενός συμβαλλόμενη έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της μερικώς αναφορικά με τη συνεργασία του Host με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους Service Providers παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση για την απόφαση της μέσω mail στον Host πριν ή κατά την έναρξη του περιορισμού ή της αναστολής της παροχής των υπηρεσιών. Η σχετική υποχρέωση προειδοποίησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2019/1150 (αρ. 4 παρ. 4).

11.5 Η σχετική προθεσμία προειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2019/1150 (αρ. 3 παρ. 4): α) όταν υπάρχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούμαστε να διακόψουμε την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας προειδοποίησης ή β) όταν πρόκειται για άσκηση δικαιώματος διακοπής για επιτακτικό λόγο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, γ) μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα τη διακοπή εκ μέρους μας της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών μας. Στις περιπτώσεις αυτές, απλά παρέχουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μία αιτιολόγηση της απόφασης διακοπής της παροχής των υπηρεσιών μέσω email. 

11.6 Παράλληλα, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση παράβασης άλλης νομικής υποχρέωσης από όπου κι αν πηγάζει η αφενός συμβαλλόμενη μπορεί να στραφεί έναντι του αντισυμβαλλομένου μέρους αξιώνοντας αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (ενδεικτικά: άμεσης, έμμεσης, περιουσιακής ζημίας, ηθικής βλάβης, ζημίας στην πελατεία ή τη φήμη της) που προκαλείται σε αυτήν ή σε συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση ή σε υπάλληλο/ εκπρόσωπο αυτής από πράξη ή παράλειψή του αντισυμβαλλομένου.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με την εφαρμογή και τον ιστότοπό μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς και αρμόδια είναι τα ελληνικά  δικαστήρια και ειδικότερα τα δικαστήρια της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

 1. Σύναψη σύμβασης – Τροποποίηση των όρων της παρούσας

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται διαδικτυακά ή με αντίγραφο σε μορφή pdf και ισχύει ως γνήσια, ισχύουσα και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, που αποδέχονται, αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται με την επιβεβαίωση της σύναψής της με την αποστολή email από την αφενός συμβαλλόμενη χωρίς να απαιτείται σφραγίδα ή άλλη σήμανση.

Για κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας αποστέλλεται σχετικό mail προειδοποίησης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία τροποποίησης των ορών στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, το οποίο καλείται να αποδεχτεί τις αλλαγές και με την αποδοχή αυτών θεωρείται ότι αρχίζει η ισχύς της νέας τροποποιηθείσας σύμβασης, άλλως με την πάροδο της προθεσμίας των 15 ημερών. 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.